Het Bestuur

 

MeeReizen is een Stichting zonder winstoogmerk en wordt geleid door een onbezoldigd bestuur.

 

De leden van het bestuur zijn:

 

Ellen Nauta, voorzitter

 

Ridzerd Elzinga, penningmeester

 

Jetse Eringa, bestuurslid

 

Eddie Kokhuis, bestuurslid

 

De functie van secretaris is op dit moment vacant.

 

 

Het Team

 

het team bestaat uit drie medewerkers:

 

Esther Greven, coördinator

 

Alda Rol-Prinsen, financiën / logistiek

 

Tonni Veen, administratie