Sponsor van een glimlach

Om het organiseren van MeeReizen te ondersteunen is de Stichting Vrienden van MeeReizen opgericht. Zij heeft zich ten doel gesteld geld bijeen te brengen om het werk van MeeReizen en de vrijwilligers te ondersteunen. Ga naar de website http://www.VriendenVanMeeReizen.nl