Klachtenformulier voor vakantiegasten van MeeReizen

 

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting MeeReizen. Om uw klacht beter en sneller te kunnen behandelen vragen wij u onderstaande vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

 

Uw gegevens (degene die de klacht indient)

Naam:                                                             M/V

Adres:

Postcode, woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

 

Gegevens vertegenwoordiger vakantiegast (wanneer de vakantiegast niet zelf de klacht indient)

Naam vertegenwoordiger:

Relatie tot de vakantiegast:

Telefoonnummer:

E-mail: 

 

Aard van de klacht

Datum en tijdstip gebeurtenis:

De klacht gaat over (meerdere keuzes mogelijk)

0          Bejegening vrijwilliger (dit is de manier waarop de vrijwilliger tegen u praat of met u omgaat)

0          Organisatie MeeReizen

0          Administratieve of financiële afhandeling

0          Iets anders

 

 

Omschrijving van de klacht   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u de klacht al besproken met

De betrokken vrijwilliger (naam):

Met zijn/haar hoofdbegeleider (naam):

Met de coördinator MeeReizen : Esther Greven

 

U kunt dit formulier mailen/sturen naar MeeReizen t.a.v. de Klachtencommissie

Burenweg 6

7621 GX Borne

info@mee-reizen.nl

 

Vervolgwensen

0          Ik wil worden teruggebeld door de coördinator van MeeReizen

0          Ik wil een schriftelijk antwoord (mail/brief) van de Klachtencommissie

0           Ik wil contact met de vertrouwenspersoon

0           Ik wil alleen een melding doen en hoef verder geen nader contact