Klachtenformulier voor vakantiegasten van MeeReizen

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting MeeReizen. Om uw klacht beter en sneller te kunnen behandelen vragen wij u onderstaande vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.Klachtenformulier