Verzekering

 

 

Bij al onze reizen is inbegrepen een reis- en ongevallenverzekering evenals een annuleringsregeling.
De verzekerde bedragen gelden per verzekerde, tenzij anders vermeld.

Reisverzekering
Bagage totaal per verzekerde € 2.500,00
Waarvan:
* foto-, film-, beeld-, en geluidsapparatuur tot ten hoogste € 1.250,00
* sieraden ten hoogste € 500,00
* horloges ten hoogste € 500,00
* brillen ten hoogste € 500,00
* computerapparatuur ten hoogste € 500,00
* reisdocumenten; kostende prijs
* geld en cheques ( voor het totale reisgezelschap) € 2.500,00

Eigen risico:

Er geldt een eigen risico op de reisbagage van € 50,- per gebeurtenis
 

Ongevallen
*bij overlijden € 10.000,00
-personen jonger dan 16 jaar € 2.500,00
-personen van 70 jaar en ouder € 2.500,00
* bij algehele blijvende invaliditeit € 40.000,00
-personen jonger dan 16 jaar € 40.000,00
-personen van 70 jaar en ouder €   2.500,00

 Geneeskundige kosten
*gemaakt in Nederland € 1.250,00
*gemaakt buiten Nederland kostende prijs
Tandheelkundige kosten € 375,00
Hulpverlening kostende prijs
Buitengewone kosten kostende prijs
Telefoonkosten € 200,00


Bovenstaande verzekeringen zijn afgesloten bij Interpolis

MeeReizen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schades aan onroerende zaken van derden - denk aan schades aan hotels of vakantiebungalows waar we tijdens de vakantie in verblijven. Hiervoor moet de reiziger een beroep doen op zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering!

ANNULERINGSREGELING

De annuleringsregeling is een regeling die je de betaalde reissom geheel of gedeeltelijk teruggeeft minus de premie van € 45,- (bij een dagtocht € 10,-) als je:

- door ziekte of ongeval verhinderd bent deel te nemen aan de reis

- partner, vader, moeder, broer, zus, opa of oma overlijdt (1e of 2e graad); dus niet bij overlijden van bijvoorbeeld oom of tante (3e graad)

- tijdens de vakantie door omstandigheden zoals hierboven beschreven terug naar huis moet, wordt dat gedeelte van de reissom van de        vakantie dat je nog  in dagen tegoed hebt aan je terug betaald overeenkomstig de  ANVR-reisvoorwaarden (www.anvr.nl).

- indien de reis wordt afgebroken door overmacht (bijvoorbeeld overstroming, brand) krijgt de vakantieganger een restitutie voor niet genoten     vakantiedagen.

Indien je niet mee gaat op reis om een andere reden dan om ziekte/ongeval/overlijden 1e of 2e graad, maar bijvoorbeeld omdat de verkering uit is of omdat je geen zin meer hebt, dan zullen vanaf 1 week na de bevestigingsbrief de volgende normen worden gehanteerd:

- Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer van 35% van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag 35% van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21 kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40 % van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50 % van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75 % van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

- Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Bij iedere annulering wordt €45,- reserverings-/annuleringskosten in rekening gebracht.

In geval van herhaald voorkomen van niet corrigeerbaar, grensoverschrijdend gedrag, kan de vakantie van de deelnemer eerder worden afgebroken. De deelnemer moet dan worden opgehaald en de kosten voor de niet genoten vakantiedagen worden niet gerestitueerd.

Om misverstanden te voorkomen kan annuleren uitsluitend schriftelijk onder vermelding van de reden.