MeeReis Voorwaarden


WELKE VAKANTIES ORGANISEREN WE?

1. Jongerenreizen

J-vakanties voor jongeren vanaf 17 jaar tot ongeveer 30 jaar. Er kunnen met deze reizen geen mensen mee die in een rolstoelbus vervoerd moeten worden.

2. Reizen met veel begeleiding

• C-vakanties, care-vakanties voor mensen die meer hulp nodig hebben, wat ouder en/of slecht ter been zijn.

Er gaan meer (deskundige) vrijwilligers mee en de accommodaties zijn  (deels) aangepast. Het programma is ook wat rustiger. Mensen die gebruik maken van een passieve tillift kunnen we helaas niet mee nemen. Dit is een te zware belasting voor de vrijwillige begeleiders. De vakantieganger moet dus wel zelfstandig kunnen zitten, op een been kunnen staan en armen en schouders kunnen gebruiken.   

• Senioren-vakanties voor mensen vanaf ongeveer 50 jaar. Het programma van deze reizen is aangepast aan de leeftijdsgroep. Met deze vakanties gaat er geen rolstoelbus mee.

3. Reizen met minder begeleiding

• B-vakanties voor mensen die mobiel en zelfredzaam zijn. Er kunnen met deze reizen geen mensen mee die in een rolstoelbus vervoerd moeten worden.

• S-vakanties speciale vakanties voor mensen die van iets anders houden.

• Bb-vakanties zijn excursiereizen waarbij wij als groep van MeeReizen mee gaan met andere personen die deze reis ook hebben geboekt. Dit noemen we groep-in-groep reizen.

• V-vakanties zijn vliegvakanties voor mensen die van zon, zee en strand houden.

• W-vakanties zijn korte vakanties voor mensen die niet zo lang op vakantie kunnen of willen.

• D-reizen zijn dagtochten voor iedereen die het leuk vindt om een dagje uit te gaan.

Voor alle reizen (behalve V- en Bb-reizen) maken we gebruik van minibussen. Deze bussen blijven gedurende de hele reis beschikbaar voor de reisgroep, dit vaak in tegenstelling tot andere reisorganisaties.


VOOR WIE?

De reizen worden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.

DOOR WIE?

Dankzij de medewerking van vele enthousiaste vrijwilligers kan MeeReizen ieder jaar weer vele reizen organiseren. Onze vrijwillige begeleiders zijn ervaren en deskundig op velerlei gebied. Maar het zijn begeleiders en geen verzorgers!

OPGAVE VOOR EEN REIS

Je geeft op het aanmeldingsformulier aan met welke reis je het liefste mee wilt en wat je tweede en derde keus is. Vanwege het indelen van de groepen vragen wij iedereen om ZO VROEG MOGELIJK drie keuzes op te geven.

Foto!

In verband met de voorbereiding van een reis door onze begeleiding ontvangen wij graag een recente foto bij het  aanmeldingsformulier (s.v.p. de naam op de achterzijde van de foto vermelden).

Je mag ook een duidelijke digitale foto mailen naar: info@mee-reizen.nl; uiteraard ook dan je naam vermelden. Na afloop van de reizen worden alle aanmeldingsformulieren vernietigd. Het is niet mogelijk om foto’s te retourneren.

Identiteitsbewijs

Iedereen moet in het bezit zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.

Samen op reis?

Wil je met vrienden samen op reis, dan moet je ervoor zorgen dat:

• iedereen dezelfde reis uitzoekt

• iedereen aangeeft dat je samen op vakantie wilt

• iedereen de formulieren gelijktijdig en zo vroeg mogelijk inlevert.

Een kamer alleen?

In de meeste gevallen zijn er alleen tweepersoons kamers beschikbaar. Wil je persé een kamer alleen, dan moet je contact opnemen met MeeReizen. Voor een kamer alleen betaal je minimaal € 150,- extra.

Vakantiegangers die om bijzondere redenen alleen moeten slapen betalen ook € 150,- extra.

Wanneer gaat een reis niet door?

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een bepaalde reis dan zijn wij genoodzaakt deze reis te annuleren. Wij bieden je dan de vakantie van je tweede of derde keuze aan.

Opstapplaats

De opstapplaats is voor (bijna) alle reizen de locatie van MeeReizen. Dit is ook de plaats waar de reizen terugkomen.

HOE VERLOOPT DE INDELING?

Bij de indeling in een vakantiegroep wordt gekeken naar:

• de groepssamenstelling

• de eventuele verzorging die nodig is

• de datum van binnenkomst van de aanmelding

• of er voldoende keuzes zijn ingevuld.

Er is een indelingscommissie, bestaande uit medewerkers van MeeReizen en vakantiebegeleiders die op basis van bovenstaande punten een optimale indeling maakt in vakantiegroepen. Soms moeten we iemand een andere reis aanbieden, maar daar is dan wel goed over nagedacht. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de indeling berust bij de vakantieorganisatie.

BEVESTIGING EN BETALING VAN DE REIZEN

Wanneer we in december het opgaveformulier binnen hebben, ontvang je begin januari de bevestiging met een rekening. Begin maart moet de aanbetaling voldaan zijn, het restant begin juni. Voor de vakanties die vóór juni plaats vinden moet het totale bedrag minimaal vier weken van te voren in één keer worden betaald.

LET OP!

Als voor aanvang van de reis de reissom nog niet is voldaan, dan zul je van deelname worden uitgesloten en zal de te betalen reissom alsnog worden gevorderd.                                                             


ALL INCLUSIVE

 Onze reizen zijn all inclusive en dat betekent dat bij de reissom is inbegrepen:

 • maaltijden en consumpties
 • overnachtingen
 • heen- en terugreis
 • genoemde excursies en attracties
 • kosten begeleiding
 • reis-, bagage- en ongevallenverzekering
 • annuleringsverzekering
 • pre-unie, reünie en reisverslag
 • vervoer gedurende de reis

        Niet bij de reissom is inbegrepen:

 • persoonlijke uitgaven


DE KOSTEN VAN DE VAKANTIE EN HET PGB 

Met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kun je zelf je zorg, hulp en begeleiding inkopen. Ook als je op vakantie gaat kun je het PGB gebruiken voor de begeleidingskosten. De betaling van de begeleidingskosten gaat via de Sociale Verzekering Bank. Meer informatie over het PGB kunt u vinden op de site van de SVB (www.svb.nl) of bij uw zorgkantoor. Stichting MeeReizen is een WLZ-erkende instelling.

Wat moet je doen?

Indien u een zorgovereenkomst met MeeReizen heeft afgesloten ontvangt u na de vakantie een nota voor de begeleidingskosten. Deze nota tekent u voor akkoord en stuurt deze door naar de SVB. De SVB maakt het geld over naar MeeReizen en MeeReizen boekt dit bedrag direct door naar uw rekening. De reissom moet wel volledig, voorafgaand aan de reis, worden voldaan. U schiet de begeleidingskosten als het ware voor. De reden hiervoor is dat wij als reisorganisatie niet weten wie wel of geen PGB toegewezen heeft gekregen. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd. U hoeft niet jaarlijks een nieuwe overeenkomst af te sluiten.

DE KOSTEN VAN DE VAKANTIE EN DE BELASTING

De kosten voor de begeleiding van een reis zijn aftrekbaar onder post Zorgkosten. Kijk voor de voorwaarden op de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl

REISVERZEKERING

Voor alle vakantiegangers en vrijwillige begeleiders hebben wij een reis- en ongevallenverzekering afgesloten; deze zit bij de reissom inbegrepen. De voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op deze website. Schades veroorzaakt door vakantiegangers aan (on)roerende zaken van derden, zoals hotels of vakantiebungalows zijn niet verzekerd. Hiervoor moet de reiziger een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering.

ANNULERINGSREGELING

De annuleringsregeling is een regeling die je de betaalde reissom geheel of gedeeltelijk teruggeeft

minus de premie van € 45,- (bij een dagtocht € 10,-) als je:

• door ziekte of ongeval verhinderd bent deel te nemen aan de reis

• partner, vader, moeder, broer, zus, opa of oma overlijdt (1e of 2e graad); dus niet bij overlijden van bijvoorbeeld een oom of tante (3e graad)

• tijdens de vakantie door omstandigheden zoals hierboven omschreven terug naar huis moet wordt dat gedeelte van de reissom van de                vakantie dat je nog in dagen tegoed hebt aan je terugbetaald overeenkomstig de ANVR-reisvoorwaarden (www. anvr.nl).

• indien de reis wordt afgebroken door overmacht (bijvoorbeeld overstroming, brand) krijgt de vakantieganger een restitutie voor niet genoten    vakantiedagen.

Indien je niet mee gaat op reis om een andere reden dan om ziekte/ongeval/overlijden 1e of 2e graad, maar bijvoorbeeld omdat je verkering uit is of omdat je geen zin meer hebt, dan zullen vanaf 1 week na de bevestigingsbrief de volgende normen worden gehanteerd:

- Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer van 35% van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag 35% van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21 kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

- Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

- Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Bij iedere annulering wordt € 45,- reserverings-/annuleringskosten in rekening gebracht.

In geval van herhaald voorkomen van niet corrigeerbaar, grensoverschrijdend gedrag kan de vakantie van de deelnemer eerder worden afgebroken. De deelnemer moet dan worden opgehaald en de kosten voor de niet genoten vakantiedagen worden niet gerestitueerd.

Om misverstanden te voorkomen kan annuleren uitsluitend schriftelijk o.v.v. de reden.

EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

Bij extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld overstromingen, wordt de reis van onze zijde geannuleerd. Bij deze annuleringen ontvang je de betaalde reisgelden volledig terug.

AANTAL BEGELEIDERS PER REIS

Voor iedere reis gaan er een vastgesteld aantal vrijwillige begeleiders mee. Wij behouden ons het recht voor de reis te annuleren indien er onvoldoende vrijwillige begeleiders kunnen worden gevonden. Voor alle reizen wordt je uiterlijk 6 weken voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij deze annulering van onze zijde ontvang je de betaalde reisgelden volledig terug.

UITSLUITINGEN

Als blijkt, dat een vakantieganger meer begeleiding en/of extra (medische) zorg nodig heeft dan wij op een verantwoorde manier via onze vrijwilligers kunnen bieden, kan dit betekenen dat deze persoon helaas niet met ons mee kan. MeeReizen neemt ook geen mensen mee die één op één begeleiding nodig hebben. Medewerkers van MeeReizen kunnen advies geven over, eventuele, andere reisorganisaties die aangepaste vakanties aanbieden. 

MEDICIJNEN

Bij de uitnodiging voor de pre-unie vragen wij iedereen een recente medicatielijst van de apotheek mee te nemen. De medicijnen moeten worden mee genomen in een baxterrol. Dit kun je ook vragen bij je apotheek!

THUISZORG / MEDISCHE HULP

Indien je insuline moet spuiten gaan we er van uit dat je dit zelf, eventueel onder toezicht, kunt doen.

Indien iemand gebruik maakt van Thuiszorg moet de vakantieganger deze om laten zetten naar het vakantieadres. De eventuele kosten zijn voor de vakantieganger zelf. Personen die overdag enkele keren moeten worden gespoten door de Thuiszorg kunnen niet zondermeer mee; dit kan namelijk het programma van de vakantie beïnvloeden.

ROLSTOEL / ROLLATOR / TILLIFT EN HOOG-LAAGBED

We maken in veel gevallen gebruik van hotels en huisjes die niet specifiek zijn aangepast voor rolstoelers. In het informatieblokje kun je lezen of een reis wel of niet geschikt is. Vakantiegangers die in het dagelijkse leven gebruik maken van een rolstoel of rollator verzoeken wij dringend deze ook mee te nemen. Per reis kunnen er maar een maximaal aantal rolstoelers mee. Blijkt dat ter plekke een rolstoel moet worden gehuurd, is dat voor eigen rekening. Indien de vakantieganger gebruik maakt van een hoog-laagbed en/of een tillift en deze zijn niet beschikbaar in de accommodatie, dient de vakantieganger deze hulpmiddelen zelf te lenen. Voor het lenen van hulpmiddelen kunt u terecht bij: 

 • Medipoint, 088-1020100
 • Vegro, 0900-2887766

Veelal worden de kosten door de zorgverzekeraar vergoed.

PRE-UNIE

Om de kwaliteit van onze vakanties te waarborgen organiseren wij voor alle reizen een pre-unie.

Dit is een bijeenkomst vooraf om:

• elkaar (beter) te leren kennen

• ouders/familie/begeleiders in de gelegenheid te stellen om met de vrijwillige begeleiders van de vakantie te praten

• verdere afspraken te maken over de reis.

Het is dus erg belangrijk dat je komt!

REÜNIE EN VAKANTIEVERSLAG

Iedere vakantiegroep houdt na de vakantie een reünie. Het is leuk om je vakantievrienden en -vriendinnen nog eens te ontmoeten. Ook kun je dan foto’s en dvd’s bekijken en je krijgt het vakantieverslag. De vakantieverslagen worden niet nagestuurd maar kunnen iedere weekdag van 09.00 tot 16.00 uur worden opgehaald bij het kantoor van MeeReizen.

GEVONDEN VOORWERPEN

Indien er na de vakantie voorwerpen achterblijven die voorzien zijn van een naam zullen we de eigenaar hiervan op de hoogte brengen. Als er geen naam in staat, kun je op de reünie kijken bij de gevonden voorwerpen.

FOTO’S

Foto’s die tijdens de reizen zijn gemaakt, willen wij graag gebruiken voor de vakantiegids en eventueel ook voor andere promotiedoeleinden. Wij gaan ervan uit dat de vakantiegangers en begeleiders hiertegen geen bezwaar hebben, anders horen wij dat graag.

BRANDSTOFTOESLAG

Bij het vaststellen van de reissom is uitgegaan van de brandstofprijzen per 1 november 2021.

Verhoging van de brandstofprijzen op de wereldmarkt kan leiden tot een herziening van de reissom.

WIJZIGINGEN/DRUK- en ZETFOUTEN VAN DE REISGEGEVENS

Bij het tot stand komen van dit reisprogramma waren nog niet alle gegevens bekend. Dit betekent dat er mogelijk nog wijzigingen kunnen komen op de in de gids vermelde gegevens. Wijzigingen/druk- en zetfouten binden MeeReizen niet. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt.

KLACHTEN

Ben je ontevreden of heb je een klacht dan kun je dit, met behulp van het formulier op de website, binnen vier weken na afloop van de reis indienen. Je krijgt daarna van ons binnen twee weken een reactie.