Vertrouwenspersoon

Ik ben Leon Peters, 56 jaar jong, getrouwd met Cecile en we hebben twee kinderen. Eind 2018 heeft Esther Greven mij gevraagd om de vrijwilligersfunctie van vertrouwenspersoon voor de vakantiegangers te vervullen voor MeeReizen. Ik heb daar met overtuiging ‘ja‘ tegen gezegd.  Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, koken en muziek.

Ik heb 30 jaar in de Jeugdzorg, 2 jaar in de gehandicaptenzorg en 1 jaar in de ouderenzorg gewerkt. Mijn functies in de zorg waren, pedagogisch hulpverlener, ambulante hulpverlener, werkbegeleider, coach, trainer en teamcoach. Ik ben nu werkzaam AKJ vertrouwenspersoon in de jeugdzorg.

Iemand die contact met mij opneemt kan er altijd op rekenen dat ik in alle vertrouwelijkheid zal handelen. Nooit zal ik zonder toestemming van een melder enige mededeling doen naar buiten. Dat is een code die voor vertrouwenspersonen geldt.

Mijn telefoonnummer is 06-83233260. Mocht ik om welke reden dan ook niet kunnen opnemen, spreek dan altijd de voicemail in met jouw naam, telefoonnummer en op welk moment ik jou het beste kan bellen.