Vrijwilligers


 


Het slagen van alle reizen, zowel die van de kinderen als van volwassenen, staat of valt met de inzet van begeleiders. Dat is de kracht en tevens de kwetsbaarheid van onze vakantie-organisatie. Dankzij de medewerking van de honderden enthousiaste vrijwillige begeleiders kan MeeReizen ieder jaar haar reizen organiseren. Veel vrijwilligers zijn al jarenlang actief. Iedere reis wordt geleid door een deskundige en tevens ervaren hoofdbegeleider.


MELD JE NU AAN ALS VRIJWILLIGER


Wat verwachten wij van vrijwilligers

 • minimumleeftijd is 18 jaar
 • een open houding naar de doelgroep
 • honderd procent inzet voor de vakantieganger
 • besef hebben van de verantwoordelijkheid die je hebt naar de vakantieganger
 • sensitief kunnen reageren op de behoefte van de vakantieganger
 • deelname aan voorbereidings- en trainingsdagen
 • deelname aan pré-unie en reünie
 • kunnen werken in teamverband
 • een VOG


Bijzonder verlof

Verschillende werkgevers geven hun medewerkers bijzonder verlof om als begeleider aan één van de vakanties van MeeReizen te kunnen deelnemen. MeeReizen is deze werkgevers zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Hebt u ook belangstelling? Informeer bij uw werkgever naar de mogelijkheden.


Training vrijwilligers

Om de vakantiegangers zo goed mogelijk te begeleiden krijgen de vrijwilligers:

 • •  een informatieboekje over vrijwilligerswerk
 • •  informatie over het vrijwilligersbeleid van MeeReizen
 • •  gerichte informatie over de individuele vakantieganger
 • •  gerichte begeleiding van de hoofdbegeleider
 • •  een workshoppendag met informatie over o.a. autisme, epilepsie, ADHD, EHBO, sport en spel
 • •  een training voor chauffeurs


Vertrouwenspersoon Vrijwilligers

Vertrouwenspersoon vrijwilligers MeeReizen

Samenwerking tussen mensen zorgt vaak voor mooie resultaten maar samenwerking kan ook wel eens zorgen voor ergernis en wrijving. De klachtenregeling is voor conflicten en klachten tussen vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en beroepskrachten. De vrijwilliger kan gebruik maken van de regeling wanneer bijvoorbeeld:

Er een conflict is dat niet kan worden opgelost

De vrijwilliger te maken krijgt met ongewenst gedrag zoals pesten, ongewenste intimiteiten of discriminatie.

De arbeidsomstandigheden niet goed zijn.

De klacht of het conflict wordt eerst opgelost binnen de organisatie omdat een klacht een signaal tot verbetering kan zijn. Wanneer het niet kan worden opgelost kan de hulp worden ingeroepen van een vertrouwenspersoon.

Heeft de vrijwilliger een klacht dan wordt in eerste instantie dit behandeld door de hoofdbegeleiding. Heeft de vrijwilliger een conflict met de hoofdbegeleiding dan kan de vrijwilliger bij de coördinator MeeReizen terecht.

Heeft de hoofdbegeleiding een klacht dan wordt deze in eerste instantie behandeld door de coördinator MeeReizen. Heeft de hoofdbegeleiding een conflict met de coördinator dan kan deze bij de Klankbordgroep terecht.

In alle gevallen kan bij onvoldoende vertrouwen de hulp worden ingeroepen van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan een vertrouwenscommissie in het leven roepen. De samenstelling van de vertrouwenscommissie wordt bepaald door de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van MeeReizen is Mieke Gondrie

Telefoonnummer: 06-82605478

e-mail: info@gripopconflict.nl